Seorang Yahudi mendebat seorang muslim di sebuah majlis yang mulia, berkata Yahudi: “Apa yang aku katakan kepada kaum yang Allah namakan mereka orang-orang yang berbalik punggung (lari dari medan pertempuran); yang dimaksukannya adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan shabatnya pada peperangan Hunain”.

Maka Muslim tersebut berkata: “Sungguh Musa lebih parah dari mereka “.

Yahudi berkata: “Bagaimana bisa demikian?”

Muslim berkata: “Karena Allah ta’ala berfirman: (ولى مدبرا ولم يعقب): ” larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh” Adapun mereka (yaitu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya) Allah tidak mengatakan bahwa mereka tidak menoleh.”

Maka terdiamlah orang Yahudi tersebut.

[Sumber: Ahla Hikayat Min Kitab al-Adzkiyaa Pdf, hal: 51, Ibnul Jauzi. Lihat http://www.4shared.com/office/DXMGxQDL/______.html]