Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam :

Malaikat Maut mendatangi Nabi Musa ’alaihis salam. Maka ia (Malaikat Maut) berkata berkata kepadanya : ’Penuhilah panggilan Tuhanmu !’ Maka Nabi Musa ’alaihis salam pun menampar muka Malaikat Maut sehingga matanya keluar. Kemudian Malaikat Maut kembali kepada Allah Ta’ala dan berkata : ‘Sesungguhnya Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Ia telah membuat mataku keluar….’

(HR. Bukhari dan Muslim)