Istri adalah salah satu dari dua penghasilan.
Menjaga harta adalah salah satu dari dua penghasilan.
Perencanaan yang bagus adalah salah satu dari dua penghasilan.
Sedikitnya keluarga adalah salah satu dari dua kekayaan.
Banyaknya keluarga adalah salah satu dari dua kemiskinan.
Pena adalah salah satu dari dua lisan.
Harta adalah salah satu dari dua kedudukan terhormat.
Mendoakan peminta adalah salah satu dari dua pemberian.
Menjawab peminta dengan doa adalah salah satu dari dua sedekah.
Rambut adalah salah satu dari dua wajah.
Kulit putih adalah salah satu dari dua kecantikan.
Kuah adalah salah satu dari dua lauk.
Pendengar ghibah adalah salah satu dari dua pengghibah.
Perawi hinaan adalah salah satu dari dua penghina.
Dua isya` adalah Maghrib dan Isya`.
Dua Ashar adalah Zhuhur dan Ashar.
Dua harta merah adalah emas dan perak.
Dua makanan hitam adalah kurma dan air.
Dua kelezatan adalah makan dan hubungan suami istri.
Dua jalan masuk adalah mulut dan kelamin.
Dua hal yang baru adalah siang dan malam.
Dua Umar adalah Abu Bakar dan Umar.
Ada yang berkata, dua Umar adalah Umar bin al-Khatthab dan Umar bin Abdul Aziz.
Dua syaikh adalah Abu Bakar dan Umar.
Dua syaikh adalah al-Bukhari dan Muslim.
Dua Makkah adalah Makkah dan Madinah.
Dua rembulan adalah matahari dan rembulan.

Bahjatul Majalis, al-Hafizh Ibnu Abdul Bar.