Ja’far bin Muhammad rahimahullah berkata: “Tidaklah sempurna kebaikan kecuali dengan tiga hal: (1)menyegerakannya, (2)menganggap kecil perbuatan itu, (3) menutupi perbuatan (baik tersebut)”. [Siyar Salafih Shalihin 3/722]