Hasan al-Bashri rahimahullah berkata:

“Seorang hamba akan senantiasa berada di dalam kebaikan, selagi dia mempunyai jiwa yang selalu menasehatinya (dalam kebaikan dan melarangnya dari kemaksiatan -red), dan selagi ia senantiasa mengintrospeksi diri.”

[Sumber: http://www.saaid.net/rasael/r 80.htm]