نَفِيْسَة : Yang amat berharga; berkedudukan tinggi