وَاصِل : Yang berbuat baik kepada kaum kerabat; yang menyambung (sesuatu)