يَمَان : (Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman; Pemilik tangan kanan