َتِميْمِي : Dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman