Pertanyaan :

Apakah ada pada zaman sekarang ini orang yang membawa pemikiran Khawarij?

Jawaban:

Wahai Mahasuci Allah, apa yang ada sekarang ini bukankah merupakan perbuatan Khawarij? Yaitu mengkafirkan kaum muslimin, bahkan yang paling besar daripada itu adalah mem-bunuh mereka dan menzhalimi mereka dengan meledakkan bom terhadap mereka, inilah madzhab Khawarij.

Madzhab Khawarij memiliki tiga ciri:

Pertama : Mengkafirkan kaum muslimin.

Kedua : Keluar dari ketaatan kepada pemimpin umat.

Ketiga : Menghalalkan darah kaum muslimin.

Inilah madzhab Khawarij, hingga bila ia menyakini akan ketiga hal tersebut walaupun ia tidak mengamalkannya atau membicarakannya maka ia sudah menjadi Khawarij dalam akidah dan pemikirannya yang tidak ia ungkapkan.

Syaikh Shalih Fauzan (al-Ijabat al-Muhimmah, hal. 9).

Sumber: Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad dan Mengkafirkan Muslim, disusun oleh : Abul Asybal Ahmad bin Salim al-Mishri, cet: Darul Haq – Jakarta