Dalam hadits yang shahih disebutkan bahwa Nabi Sallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda :

صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك

“Sambunglah tali silaturrahim dengan orang yang memutus hubungan denganmu, berbuat baiklah kepada orang yang berlaku buruk terhadapmu dan katakan yang haq walau menyakiti dirimu”

Ilmu kedokteran datang selaras dengan apa yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam .
Dr. Fitche Georant berkata :
“Keistimewaan sikap memaafkan menjadikan orang yang mendapat perlakuan buruk mampu hidup tenang. Perasaan dendam dan benci akan mengeruhkan hidup, menyebabkan kegelisahan dan mengobarkan perasaan sakit di dalam relung hati. Adapun sikap memaafkan maka ia menghapuskan semua itu”

( Abu Maryam Abdusshomad, diambil dari buku 100 Mukjizat Islam, karya Yusuf Ali al-Jasir, Pustaka Darul Haq, dengan sedikit perubahan)