Yazid bin Maisaroh pernah berkata, “Aku tidak suka menjadi seorang pedagang budak. Akan tetapi, menjadi pedagang budak lebih aku sukai daripada aku menimbun bahan makanan sambil menunggu naiknya harga yang memberatkan sesama muslim.”

(Hilyatul ‘Auliya, Abu Nu’aim al-Ashbahani)