Nasihat

Akhi.., bersungguh-sungguhlah di bulan yang suci ini, siang dan malamnya, dengan meningkatkan amal kebaikan dan bertaqarrub kepada-Nya. Sesungguhnya orang yang berakal lagi komitmen tidak akan menyia-nyiakan kebaikan di saat datang musimnya, bahkan akan memanfaatkan peluang emas tersebut, mencari karunia Allah dan membekali diri untuk hari kematiannya. Akhi.., siapa tahu anda termasuk orang yang akan meninggal pada tahun ini, maka segeralah.. ! Segeralah.. ! Selama ada peluang.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihui wasallam keluarganya dan para sahabatnya. Amin..