Nabi Bersabda, “Aku tidak meninggalkan stelahku satu pun fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada (fitnahnya) para wanita.” (HR. al-Bukhari)