Suatu hari, Mazbad pernah bertanya kepada seorang lelaki, “Apakah Anda mau mendapatkan seribu dirham dengan syarat Anda harus menjatuhkan diri Anda dari atas atap rumah.”

Lelaki tersebut menjawab, “Tidak, saya tidak mau.”

“Kalau saya ditanya dengan pertanyaan yang sama maka saya akan menjawab dengan ‘Ya’ walaupun saya diminta untuk menjatuhkan diri saya dari langit,” kata Mazbad.

Mendengar perkataan Mazbad, sang lelaki pun balik bertanya, “Kenapa Anda mau? Bukankan kalau Anda terjatuh dari langit Anda akan mati?”

Mazbad menjawab, “Belum tentu, siapa tahu saya terjatuh di atas tumpukan kain atau di atas ranjang Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid?”

(Akhbarul Hamqaa wal Mughaffalin, karya Ibnul Jauzi)