Seorang lelaki yang memiliki dua orang isteri berpikir tentang suatu cara yang dapat membahagiakan kedua isterinya. Akhirnya ia menemukannya. Ia pun membeli dua buah kalung dan menghadiahkannya kepada tiap isterinya. Ia mengatakan kepada tiap isterinya tersebut untuk tidak memberitahukan kepada isteri yang lain bahwa ia telah menghadiahkan sebuah kalung kepadanya.

Pada suatu hari, kedua isterinya memojokkan dia dan memaksa ia untuk berterus terang, siapakah diantara mereka berdua yang paling ia cintai?

Maka ia pun menjawab, “Isteri yang paling aku cintai adalah yang pernah aku hadiahkan kalung kepadanya.”