Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, “Saya tidak mengetahui ada pintu kebaikan yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah.”

Al-Fudhail bin Ziyad pernah berkata, “Saya pernah mendengar Abu Abdullah (Imam Ahmad) ketika disebutkan kepadanya tentang jihad melawan musuh Allah, beliau menangis dan berkata, “Tidak ada amal kebaikan yang dapat menandingi keutamaan jihad di jalan Allah.”

(al-Mughni, Kitab al-Jihad, karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi)