Assalamu’alaikum…

Tanya

Saya mau tanya tentang apakah sama antara sahabat yang bernama Hindun binti ‘Uthbah dan Hindun binti Abi Umayyah? Dan yang manakah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam?
Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan, “Jazakallah khoiron katsiro”
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi wa Barokaatuh

Dari : Zumrotul

Jawab
YKH.sdr/i Zumrotul
Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarokaatuh
Jawabanya adalah tidak sama.

Yang pertama, Hindun binti Utbah adalah Hindun binti Utbah bin Rabi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawiyyah al-Qurasyiyyah. Ia adalah isteri dari Abu Sufyan dan ibu dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Ibunya bernama Shafiyyah binti Umayyah bin Haritsah bin al-Auqashi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Dzikwan bin Tsa’lbah bin Bahtah bin Salim.

Sedangkan isteri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam adalah yang kedua, yaitu Hindun bin Abi Umayyah yang julukannya lebih terkenal daripada namanya. Julukannya itu adalah Ummu Salamah. Sebelum menikah dengan Rasululllah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, ia adalah istri dari seorang shahabat yang ikut pertama kali hijrah dan meninggal ketika itu, yaitu Abu Salamah.

DEMIKIAN yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfa’at. Wallahu A’lam.
Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh