KITAB WASIAT

1. Wajib atas orang yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan.

2. Tidak sah wasiat:
a. Yang menimbulkan kemudaratan.
b. Yang diberikan kepada ahli waris.
c. Untuk kemaksiatan.

3. Wasiat untuk ketaatan diambil dari sepertiga.

4. Wajib mendahulukan membayar hutang.

Orang yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka pemerintah membayarkannya dari baitul mal.