Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah berkata, “Orang ‘alim (berilmu) bukanlah orang mengetahui kebaikan dari keburukan. Akan tetapi, orang ‘alim adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian ia mengikutinya dan mengetahui keburukan kemudian ia menjauhinya.”

(az-Zuhd, karya Imam Ahmad)