al-Hasan al-Bashri pernah berkata, “Saya belum menemukan dalam ibadah, sesuatu yang lebih sulit daripada shalat di tengah malam.”