Nabi bersabda, “Manusia senantiasa dalam kebaikan, selama mrk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.” (HR. al-Bukhari)