Kami meriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari, dari Ibnu ‘Abbas radiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Jibril (‘alaihis salam),

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ ومانتنزل إلا بأمر ربك له مابين أيدينا وماخلفنا

‘Apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih sering daripada yang kamu biasa mengunjungi kami?’ Maka turunlah ayat ‘Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Rabbmu. KepunyaanNya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang di belakang kita. (Maryam: 64)’.”

Sumber : Ensiklopedia Dzikir Dan Do’a, Imam Nawawi, Pustaka Sahifa Jakarta. Disadur oleh Yusuf Al-Lomboky