Imam Hasan al-Bashri rahimahullah berkata :

“Sesungguhnya hati itu mati dan hidup. Jika hati mati,maka paksalah dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jika hati telah kau hidupkan, maka berilah pelajaran dengan amalan-amalan sunnah”.