Seorang arab badui sedang membeli seorang budak. Ia bertanya kepada penjual, “Apakah budak ini mempunyai cacat atau aib?”

“Tidak. Budak ini tidak mempunyai cacat sedikitpun, hanya saja ia masih suka mengompol di atas tempat tidurnya,” jelas sang penjual.

Arab badui itu pun menjawab, “O, kalau itu saya kira tidak masalah. Kalau begitu saya beli budak ini. Jika memang kelak ketika ia bersamaku ia menemukan tempat tidur, maka ia boleh mengompol di atasnya.”