‘Utsman bin Hadir rahimahullah berkata:"Aku menemui Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhumaa, lalu kau berkata:"Berilah aku wasiat." Maka beliau berkata:"Ya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan beristiqomahlah. Ikutilah sunnah (Itiba’) dan janganlah membuat bid’ah." (Riwayat Imam ad-Darimi rahimahullah)