mukaNabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan mendapati orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari Kiamat kelak, dia adalah orang yang bermuka dua, yang mana ia datang kepada manusia dengan satu mukanya dan datang kepada yang lain dengan satu mukanya yang lain lagi”.

(HR. Bukhari, Kitab : Adab, Bab : Oportunis (Bermuka dua), No. Hadist : 5598)