الاقتصـــاد في السنة أفضل من الاجتهـــاد في البدعة
Artinya: Berlaku sederhana dalam (mengamalkan) Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara yang diada-adakan (dalam ibadah). (Ubay bin Ka-ab dll)