Masalah: Kebolehan Berkongsi Di Dalam Qurban

Boleh berkongsi dalam Qurban bila hewan yang disembelih adalah onta atau sapi, yaitu sah mewakili tujuh orang bila mereka memang berniat untuk berqurban dan bertaqarrub kepada Allah.

Dari Jabir, dia berkata, “Ketika di Hudaibiyyah bersama Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam, kami sudah pernah menyembelih seekor onta mewakili tujuh orang, demikian juga seekor sapi mewakili tujuh orang.”