Seseorang berkata kepada Hasan al-Bashri rahimahullah:”Apakah Iblis tidur?” Maka beliau menjawab:”Seandainya ia tidur tentu kita akan merasakan ketenangan.”