Ibnul Mubarak rahimahullah berkata,

Kekayaan itu teletak pada jiwa, kedermawanaan pada ketakwaan, dan kemuliaan pada ketawadu’an (rendah hati).[al-Adab asy-Syar’iyah, 2/200]