Juha berkata:”Pada suatu hari pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan, lalu aku masukan ke dalam keranjang dan akhrinya keranjang pun menjadi berat. Lalu aku menaiki keledaiku dan aku membawa keranjang itu di atas kepalaku, kemudian aku bertemu dengan temanku dan dia berkata kepadaku:”Kenapa engkau tidak meletakkan keranjang di atas keledai dan engkau menaiki keledaimu tanpa beban?” Maka aku menjawab dengan keherananku terhadap kezhaliman manusia kepada binatang:”Bersikap adilah wahai laki-laki, sesungguhnya binatang ini telah memudahkan kita (dengan membawa kita di atas punggungnya), maka apakah boleh kita membebani dia dengan sesuatu di samping membawa kita? Maka biarkan dia membawaku dan aku membawa keranjang.”