Seorang ibu bertanya kepada anaknya:”Aku yakin kemarin engkau menunjukkan adab yang baik di hadapan pamanmu, maka apakah engkau menggunakan kata “tidak” lebih banyak dibandingkan “ya” ?” Maka si anak menjawab:”Pasti wahai ibuku, mereka telah bertanya kepadaku, apakah kami kenyang (di sini)?” Maka aku menjawab:”Tidak.” (Ahlaa Ibtisaamat: 260)