Seorang Hakim bertanya kepada terdakwa:”Hai, Siapa namamu?” Terdakwa menjawab:”Nama saya?” Hakim menjawab:”Ya, nama kamu.”Terdakwa menjawab:”Nama saya Hasan.” Hakim bertanya lagi:”Berapa umurmu?” Terdakwa menjawab:”Umur saya?” Hakim menjawab:”Ya umurmu.” Terdakwa menjawab:”Umur saya 30 tahun.” Hakim bertanya lebih lanjut:”Apa pekerjaanmu?” Terdakwa menjawab:”Pekerjaan saya?” Maka Hakim pun marah dan menjawab:”Bukan kamu, tapi aku!” Terdakwa pun menjawab:”Hakim.” (Ahlaa Ibtisaamat: 261)