Juha berkata kepada Abu Muslim (orang yang mengundangnya), “Sesungguhnya aku bernadzar, ‘Jika aku melihatmu maka aku akan mengambil darimu seribu dirham’.”

Abu Muslim berkata, “Sepengetahuan saya orang-orang yang bernadzar itu nadzarnya memberi bukan meminta”, ia pun menganjurkan hal itu kepada juha…