Berlangsung perlombaan di antara tiga orang yang pelit, dan hadiahnya adalah makan malam. Perlombaannya adalah lomba menyelam ke dalam air, barang siapa yang muncul ke permukaan air terlebih dahulu maka dia harus mentraktir makan malam. Lalu menyelamlah mereka bertiga dan ketiganya belum muncul ke permukaan sampai sekarang. (Ahlaa Ibtisaamat: 249)