Tanya :

Saya seorang pemuda berusia tujuh belas tahun. Saya hidup bersama keluarga dan ayah sayalah yang menafkahi saya. Sementara saya memiliki uang yang disimpan di sebuah bank Islam. Telah berlalu satu haul (satu tahun) masa penyimpanan uang itu. Apakah saya terkena kewajiban zakat? Apakah harta yang diperoleh dari keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah kewajiban zakat dimulai dari usia baligh?

Jawab :

Harta-harta yang termasuk kriteria wajib zakat, wajib dibayarkan zakatnya. Yaitu binatang ternak, emas dan perak, tanam-tanaman dan harta perniagaan sekalipun yang memiliki harta itu seorang anak kecil. Harta anak yatim juga wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta milik orang dewasa. Hendaknya wali-wali anak yatim yang menangani pembayaran zakat harta anak yatim itu. Harta keuntungan dari perniagaan juga wajib dibayarkan zakatnya. Sekalipun jumlahnya lebih kecil dari-pada nishabnya, apabila modalnya telah terhitung dalam jumlah nishab. Wallahu A’lam.
( Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa Az-Zakah, disusun oleh Muhammad Al-Musnad, hal. 10. )