عَرَفَات : Jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji