LATIHAN KEDELAPANBELAS

 • Al-Qur’anul Karim : (Surat Al-Bayyinah)

  Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (aga-manya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur’an), di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalan-kan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga `Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

 • Hadits Syarif

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda :
  خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
  Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. Al-Bukhari).

 • Doa Nabi

  اللّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
  Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri (nikmat)-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. (Shahih Ibnu Hibban, dishahihkan oleh Al-Hafidz dalam kitab Al-Futuhat, 3/55).

 • Doa dan Dzikir

  Doa pergi ke taman, bermain, tamasya dan singgah pada suatu tempat :
  أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
  Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk.* (HR. Muslim).

 • Adab dan Sopan Santun

  Adab masuk taman, pergi, bermain dan Tamasya :
  1. Memulai dengan membaca doa :
  أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
  Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk
  Agar tidak terkena musibah.
  2. Menghindari permainan yang berbahaya dan tidak tergesa-gesa dalam bermain.
  3. Tidak akan menyakiti teman dengan sengaja.

 • Sirah Nabi

  Siapa lelaki yang paling utama setelah Nabi n dan Abu Bakar Radhiallaahu anhu ?
  – Dia adalah Umar bin Khaththab Radhiallaahu anhu.

 • Lagu-lagu Islam

  Kita adalah umat yang muncul di antara kita
  Petunjuk Tuhan semesta alam
  Dada kita bersinar karena cahaya
  Hati kita penuh dengan keyakinan

 • Pengetahuan Umum : (Bilangan mulai 1 hingga 10)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10