Ka’ab al-Ahbar berkata :

“Jika Anda ingin mengetahui apa yang didapatkan oleh seseorang di sisi Allah, maka perhatikanlah pujian baik yang mengikuti kematiannya.”