imanRasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam. (HR.An_Nasai didalam As-Sunan Al-Kubra: 5/68)