كَنْعَان : Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan kepada Kan`an bin Nuh