Rasulullah SAW bersabda , “Apabila seseorang di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلَّهِ

[alhamdulillaah]
(Segala puji bagi Allah) ,
lantas saudara atau temannya meng-ucapkan,

يَرْحَمُكَ اللهُ

[Yarhamukallooh]
(Semoga Allah memberi rahmat kepa-daMu) . Bila teman atau saudaranya mengucapkan demikian, bacalah,

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

[Yahdiikumullooh Wa Yushlihu Baalakum]
(Semoga Allah memberi petunjuk kepa-damu dan memperbaiki keadaanmu).” [HR. al-Bukhari 7/125]