Inilah yang dapat penulis sebutkan tentang beberapa masalah puasa; penulis memohon kepada Allah subhanahu wata’aala semoga Dia tetap menolong kita untuk selalu ingat, bersyukur kepada-Nya dan dapat beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya; dan semoga Dia me-nutup bulan suci Ramadhan dengan ampunan-Nya kepada kita semua dan dibebaskan dari neraka.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم