PERTANYAAN
Apakah penyebab dan sarana yang memelihara manusia dan menjaganya dari waswas dan wahm (ilusi) setan, dan menjadikannya selamat dan lurus pada akidah dan perilakunya?

JAWABAN

Pertama-tama yang harus dilakukannya adalah memper-banyak isti’adzah (berlindung) kepada Allah SAW dari kejahatan setan dan wahm serta gangguannya, dan meyakini bahwa Rabb nyalah yang melindunginya, memeliharanya dan menjaganya, serta menghalangi di antaranya dan di antara wahm-wahm dan hayalan-hayalan itu.

Sebagaimana harus dilakukannya pula yang kedua, yaitu menghilangkan hayalan dan gangguan tersebut dari jiwanya yang menyebabkan keragunanya dalam akidah, agama, thaharah, dan shalatnya, sama saja dalam keadaan sehatnya atau pada dasarnya. Bahkan ia mesti meyakini dengan mantap bahwasanya itulah kebe-naran hakiki, dan sesungguhnya yang bergejolak di jiwanya berupa keraguan dan kebimbangan dalam kesehatannya, atau semua yang menyerangnya termasuk wahm setan agar menjerumus-kannya dalam kebimbangan dan membebaninya sesuatu yang dia tidak mampu, sehingga ia malas ibadah, atau meyakini keba-tilannya. Dan inilah yang dikehendaki Iblis dari kaum muslimin. Wallahu a’lam.

(SUMBER: Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin, kitab al-Kanz ats-Tsamin, Jilid I, hal. 212)