Seorang anak kecil melihat mulut saudaranya yang baru dilahirkan, lalu ia berkata kepada ibunya:

“Ibu… ibu…! Mereka (pihak rumah sakit) menertawakanmu. Mereka memberikan kepadamu bayi tanpa gigi.”