ssSeorang laki-laki datang kepada Sufiyan Ats-Tsauri lalu berkata: “Barikan aku wasuat”.

Imam Sufiyan Ats-Tsauri berkata: “Bekerjalah engkau untuk dunia sesuai kadar waktu engkau berada padanya, dan beramalah engkau untuk akhirat sesuai kadar waktu engkau tinggal padanya” (Hilyatul Auliya: 3/173)