bj

Saya mempunyai empat orang anak, saya memakai pakaian pendek di hadapan mereka, apa hukum hal tersebut?

Jawaban: 

Tidak boleh bagi seorang wanita memakai pakaian pendek di hadapan anak-anak mereka dan juga di hadapan para mahram. Tidak boleh baginya membuka (sesuatu dari

 badannya) kecuali yang memang biasa nampak (boleh dibuka) dan tidak menimbulkan fitnah, adapun memakai pakaian pendek diperbolehkan di hadapan suaminya saja.

[Sumber: Al-Muntaqa Min Fatawa fadilah Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah al-Fauzan hal 8/jilid 60, Maktabah Syamilah]