[sc:BUKA ]إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا[sc:TUTUP ]

Artinya: Apabila salah seorang hamba sakit atau dalam bepergian akan ditulis pahala amalannya sebagaimana ketika dia melakukannya ketika dia sehat dan bermukim. (HR. al-Bukhori)