Seorang ahli hikmah berkata, "Mukmin sejati adalah mukmin yang tidak membenturkan perintah Allah dan larangan-Nya dengan perintah dan larangan siapapun. Akan tetapi sebaliknya, ia selalu tunduk dan berserah diri secara mutlak, melepaskan diri dari segala sebab-sebab atau dorongan-dorongan kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta ridha menerima hukum-Nya."